กำลังดาวน์โหลดหน้าเว็บไซต์...

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ประชุมคณาจารย์ สาขา ครั้งที่ ๔ (๑/๖๐)

ประกาศขอนัดหมายประชุมสาขา ครั้งที่ ๔ ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐น. ห้องพักอาจารย์ ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมปรชุมโดยพร้อมเพรียง ตามวาระที่จนท.สาขาได้เรียนให้ทราบแล้ว